Hubungan manusia dengan alam sekitar tidak boleh dipisahkan. Alam sekitar memainkan  peranan  penting  dalam  menjamin kelangsungan  hidup  manusia  serta  memenuhi  keperluan mereka  sama  ada  dalam aspek  makanan,  pakaian, tempat  perlindungan  dan  medium  interaksi  antara  satu sama lain. Oleh itu, kepentingan penjagaan alam sekitar amat penting terutama untuk kelangsungan generasi mendatang.

 

Tanggal 2 November 2018, Program Gotong Royong Perdana Setiu Wetland Yayasan DiRaja Sultan Mizan telah diadakan sebagai salah satu cara untuk memupuk budaya mencintai alam sekitar khususnya dikalangan para pelajar. Program yang merangkumi pembersihan kawasan di Kampung Mangkuk, Setiu ini turut melibatkan penyertaan skuad sukarelawann Yayasan DiRaja Sultan Mizan (SUDY) dari Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Kolej Universiti Bistari (UCB) dan Kolej Universiti TATi (TATiUC) serta kerjasama pelbagai agensi kerajaan, komuniti setempat dan pelajar sekolah berhampiran.

 

Objektif program adalah untuk menyemai budaya penjagaan alam sekitar dan kebersihan dalam masyarakat khususnya dikalangan pelajar sekolah disamping memperkukuhkan lagi ukhwah dikalangan mereka