Monthly Archives: October 2020

//October

KUNJUNGAN HORMAT BERTEMU NAIB CANSELOR UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)

By | October 20th, 2020|Uncategorized|

   YDSM telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Dato’ Prof. Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan, Naib Canselor UniSZA pada 23 September 2020. Rombongan YDSM diketuai oleh Dato’ Haji Mohd Fadzli bin Yusof, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDSM dengan diiringi oleh Tuan Haji Azri Sani bin Dato’ Mazlan, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDSM, Tuan Haji [...]

YDSM MENERIMA KUNJUNGAN HORMAT DARIPADA UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI SELANGOR

By | October 5th, 2020|Uncategorized|

   Pada 22 September 2020 YDSM telah menerima kunjungan hormat pihak Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor yang mewakili Jawatankuasa Tetap Pembangunan Usahawan Negeri Selangor. Rombongan UPEN seramai enam orang diketuai oleh Encik Hanafi bin Sudi@Yusoff, Setiausaha Kanan EXCO Pembangunan Usahawan, Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi diiringi oleh Encik Mohd Azam bin Azmi, [...]