Monthly Archives: November 2018

//November

MEMORANDUM YAYASAN DIRAJA SULTAN MIZAN MENGENAI PEMBANGUNAN TANAH BENCAH SETIU SEBAGAI TAMAN NEGERI DAN WARISAN DUNIA

By | November 30th, 2018|Uncategorized|

Yayasan DiRaja Sultan Mizan (YDSM) sejak penubuhannya pada 2005 telah memberikan komitmen yang mendalam kepada matlamatnya untuk menjaga kelestarian alam sekitar dan pembangunan lestari. Bagi tujuan ini, salah satu fokus utamanya ialah program pemuliharaan dan pemeliharaan Tanah Bencah Setiu (TBS) di Terengganu berdasarkan prinsip bahawa sebarang pembangunan di TBS seharusnya bersifat lestari, tidak menjejaskan ekosistem [...]

PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA DI KAMPUNG MANGKUK, SETIU

By | November 20th, 2018|Uncategorized|

Hubungan manusia dengan alam sekitar tidak boleh dipisahkan. Alam sekitar memainkan  peranan  penting  dalam  menjamin kelangsungan  hidup  manusia  serta  memenuhi  keperluan mereka  sama  ada  dalam aspek  makanan,  pakaian, tempat  perlindungan  dan  medium  interaksi  antara  satu sama lain. Oleh itu, kepentingan penjagaan alam sekitar amat penting terutama untuk kelangsungan generasi mendatang.   Tanggal 2 November 2018, [...]

PERKASA SOSIOEKONOMI KELUARGA NELAYAN MISKIN: USAHASAMA YDSM & REPSOL MALAYSIA

By | November 5th, 2018|Uncategorized|

Yayasan DiRaja Sultan Mizan (YDSM) terus tampil menghulurkan bantuan kepada golongan dan keluarga yang memerlukan melalui bantuan zakat dalam pelbagai bentuk samada melalui sumbangan peralatan perniagaan, baik pulih premis perniagaan yang kedua-duanya di bawah inisiatif niagaruncit mikro, mahupun sumbangan kewangan untuk pendidikan dan kesihatan. Program yang dilaksanakan ini juga adalah menyokong program-program seumpamanya yang telah [...]