Yayasan DiRaja Sultan Mizan (YDSM) terus tampil menghulurkan bantuan kepada golongan dan keluarga yang memerlukan melalui bantuan zakat dalam pelbagai bentuk samada melalui sumbangan peralatan perniagaan, baik pulih premis perniagaan yang kedua-duanya di bawah inisiatif niagaruncit mikro, mahupun sumbangan kewangan untuk pendidikan dan kesihatan. Program yang dilaksanakan ini juga adalah menyokong program-program seumpamanya yang telah dan sedang dijalankan oleh pihakberkuasa. Bagi YDSM program ini dilaksanakan  berpandukan konsep “memberi joran berbanding ikan” sebagai pegangan untuk setiap bantuan dan sumbangan yang disalurkan kepada kumpulan sasar berkenaan. YDSM amat mengharapkan agar mereka akan berdikari sehingga menjadi puengusaha dan usahawan atau peniaga yang berjaya.

 

Terbaharu, pada 23 Oktober 2018 lalu, YDSM melalui tajaan bersama pihak Repsol Oil & Gas Malaysia Limited (Repsol Malaysia), selaku penaja utama telah melancarkan Program Memperkasakan Sosio Ekonomi Keluarga Nelayan Terengganu Yayasan DiRaja Sultan Mizan. Secara khusus program ini membabitkan inisiatif memaju dan membangunkan perusahaan produk berasaskan sumber laut. Program ini memfokuskan kepada usaha membantu keluarga miskin khususnya isteri nelayan di daerah Marang melalui penghasilan dan jualan perusahaan produk berasaskan sumber laut antaranya bebola ikan, crispy selayang dan nuget. Seramai 10 orang peserta, terdiri daripada isteri dan keluarga nelayan di Merchang dan kawasan yang berhampiran menyertai program ini.

 

Program ini telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Dato’ Haji Mohd Fadzli bin Yusof, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDSM di bengkel/premis program di Kampung Gong Balai, Merchang, Marang. Turut hadir di majlis tersebut adalah Encik Ahmad Fakhrurrazi bin Arshad (Senior Manager, Stakeholder Relations ) Repsol Oil & Gas Malaysia Limited (Repsol Malaysia), Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Pengarah Akademi Perikanan Malaysia Negeri Terengganu, Timbalan Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Negeri Terengganu, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) Kampung Gong Balai dan wakil Persatuan Nelayan Kawasan Marang. Para tetamu telah dihidangkan dengan pelbagai produk sumber laut yang disediakan oleh peserta-peserta di bengkel/premis berkenaan.

 

Menurut, Yang Berbahagia Dato’ Haji Mohd Fadzli bin Yusof, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDSM selaku Pengerusi Jawatankuasa Agihan Zakat YDSM yang diamanahkan mentadbir dan mengendalikan program ini sesungguhnya ia menepati objektif dan matlamat penubuhan YDSM untuk memperkasakan sosioekonomi rakyat Terengganu.

 

Menariknya, program ini disasarkan untuk diperluaskan ke daerah lain disamping mempelbagaikan produk jualan termasuklah inovasi produk hotdog, keropok keping dan lain-lain.